VIRUSFILM

Budajka

/ vo vývoji

Čepica či klobúk je svojou polohou na hlave nielen odevom, ktorý chráni človeka pred nepriaznivým počasím, ale aj “korunou”, ktorá má svoj estetický a symbolický význam. Čiapky a klobúky sa zdokonaľovali po tisícročia a okrem tendencie zlepšiť ich funkčnosť možno v globalizovanom svete nájsť prekvapivé a paradoxné súvislosti na symbolickej úrovni.

Tradičná česká “zmijovka” je klobúk, ktorý nosia mäsiari, traktoristi, poľnohospodári – jednoducho sa stal atribútom českého pracujúceho vidieka, zatiaľ čo na Slovensku je známy ako “Budajka” podľa jedného z hlavných vodcov novembrovej revolúcie. Historickou zhodou okolností sa však zmijozel, ktorý má svoj pôvod v bývalom Československu, stal hlavným a kľúčovým atribútom boja afrických krajín proti kolonializmu a v širšom meradle vo svete aj boja ľudí proti rasistickému útlaku.

Na začiatku je niekoľko návštev vtedy mladého Amílcara Cabrala, legendárneho guinejského vodcu protikoloniálneho hnutia, a jeho manželky v Československu. Cabral tam zostal počas zimy, kúpil si prvú zmiju a obľúbil si ju, ktorú vzal so sebou do Afriky, ale nikdy si ju nezobral z hlavy. Čoskoro nasledovala zásielka niekoľkých desiatok ďalších čiapok a v nasledujúcich rokoch a desaťročiach sa stala neoddeliteľnou súčasťou protikoloniálneho hnutia a práve tento motív je základom stále pretrvávajúceho dopytu po tomto špecifickom českom tovare na africkom kontinente a v mnohých ďalších svetových destináciách.

Celovečerný debut absolventky Sorbonny (sociálna geografia) a FAMU (APP Documentary) bude skúmať dvojitý významy a život čiapky, ktorú zná každý na Slovensku pod menom “budajka” a bude skúmať rôzne kultúrne prostredia, ktorých je neoddeliteľnou súčasťou. Film organicky spojí množstvo motívov a dosť ľudí a postojov, skúma na jednej strane genézu časti
antitikoloniálneho hnutia v Afrike, na druhej strane históriu budajky na československom území.

  • Dvojitý život zmije
  • Budajka [SK]
  • Česká republika, Slovensko, Francúzsko
  • Koncept a réžia: Violette Deffontaines
  • Spolupráca pri písaní: Pedro Carneiro
  • Dramaturgia: Zuzana Piussi
  • Producenti: Vít Janeček – D1film (CZ), VIRUSfilm (SK), Julien Fiorentino – L’Echangeur (F)
  • Podpora rozvoja: Štátny fond kinematografie (CZ), Audiovizuálny fond (SK)
  • Pitching a workshopy: Les Filmeurs 2020, Dox In Vitro 2022
Image: Budajka